IGM Architekci Wrocław
IGM Architekci
Oferta

Oferta

W ramach naszych usług oferujemy wykonanie pełnej obsługi inwestycji w zakresie projektowania i doradztwa z podziałem na poszczególne etapy:

Faza Koncepcyjna

Faza Koncepcyjna

 • Opracowanie koncepcji architektonicznych wraz z analizą chłonności na potrzeby „due dilligence” nieruchomości;
 • Opracowanie wizualizacji fotorealistycznych oraz animacji;
 • Przygotowanie koncepcji wielobranżowej;
 • Uzgodnienie koncepcji z rzeczoznawcami BHP/Sanepid oraz p.poż.;
Projekty budowlane

Projekty budowlane

 • Opracowanie Projektu Budowlanego w zakresie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami;
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgód, m.in. Pozwoleń wodno-prawnych, Decyzji Środowiskowych, uzgodnień konserwatorskich;
 • Uzyskanie Warunków technicznych Przyłączenia do poszczególnych sieci oraz uzgodnienie rozwiązań projektowych z poszczególnymi gestorami;
 • Złożenie Wniosku o Pozwolenie na Budowę (na podstawie pełnomocnictwa);
 • Monitorowanie stanu rozpatrzenia wniosku o PnB;
 • Uzyskanie potwierdzenia ostateczności decyzji o PnB;
 • Rejestracja dziennika budowy;
Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze

 • Opracowanie Projektów Wykonawczych wielobranżowych;
 • Bieżąca koordynacja i współpraca z Wykonawcą na budowie;
 • Udział w naradach koordynacyjnych na budowie;
 • Współpraca w zakresie optymalizacji rozwiązań projektowych i doboru rozwiązań zamiennych;
 • Udział w odbiorach budynków;
Opracowania Specjalistyczne

Opracowania Specjalistyczne

 • Analizy akustyczne pod kątem wymagań normatywnych lub wymagań dodatkowych (np. BREEAM);
 • Ekspertyzy p.poż wraz z uzyskaniem odstępstwa w zakresie niezgodności z obowiązującymi przepisami;
 • Ekspertyzy BHP/Sanepid wraz uzyskaniem odstępstwa w zakresie niezgodności z obowiązującymi przepisami;
 • Symulacja oddymiania obiektu wraz z wytycznymi projektowymi;
 • Analiza mykologiczna obiektów;
 • Audyt energetyczny obiektów;
 • Ekspertyzy konstrukcyjne obiektów;
 • Operaty dendrologiczne i przyrodnicze;
 • Badania zanieczyszczeń gruntu;
Przedmiary i kosztorysy

Przedmiary i kosztorysy

Oferujemy wykonanie opracowań komplementarnych:

 • Przedmiarów materiałów i robót;
 • Kosztorysów inwestycyjnych;
 • Specyfikacji techniczne STWiOR;

Podsumowując, chcielibyśmy zachęcić Państwa do podjęcia współpracy z naszym biurem. Dotychczas nabyte doświadczenia pozwalają nam na rzetelne i odpowiedzialne podjęcie się kompleksowej obsługi w zakresie projektowania i doradztwa. Nasze inżynierskie podejście do realizowanych projektów oraz duży nacisk na analizę technicznych i prawnych aspektów we wstępnych etapach ogranicza ryzyko wystąpienia opóźnień terminów lub innych nieprzewidzianych problemów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

pdf

Pobierz pełną ofertę w PDF!